Aktivity projektu

Manažerské vzdělávání pro ředitele/zástupce základních …

Aktuálně

Pro rodiče pracovníky škol a školských zařízení…

Strategický rámec MAP

Pro území správního obvodu s rozšířenou působností Rokycany (SR MAP) …

PROJEKTY ŠABLON

Personální šablony: pokud mohou zaměstnanci školy/školského zařízení v souladu s…

ON – LINE VÝUKA

Aktuální doporučení a inspirace pro domácí vzdělávání v souvislosti s COVID-19…

Dokumenty k připomínkování

Dokumenty k připomínkování…