Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. Součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti/pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého dítěte/žáka. PS se zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území.
PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

Seznam členů


Název pracovní skupiny

Titul, jméno a příjmení člena

Subjekt

Funkce

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Mgr. Iveta Vodičková

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

vedoucí

Jana Frűhaufová

Městská knihovna Rokycany, příspěvková organizace

člen

Mgr. Tereza Šístková

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155

člen

Mgr. Ivana Sixtová

Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace

člen

Mgr. Monika Dudová

Mateřská škola Kameňáček Kamenný Újezd, příspěvková organizace

člen