Platforma Koordinátor inkluze na ZŠ

Cílem platformy je obsahové a věcné naplnění klíčové aktivity KA04 Implementace projektu s názvem „Platforma  - Koordinátor Inkluze v ZŠ“.Platforma je zaměřená na spolupráci pracovních pozic „Koordinátorů Inkluze“ v základních školách, ve kterých v průběhu let 2016 - 2018 proběhlo pilotní ověření této pozice v souladu s metodickými pokyny MŠMT pro Výzvu č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV. Platforma byla založena 8.11.2018. Platforma vede ke společnému sdílení, reflexi, šíření dobré praxe v tématu rovných příležitostí ve vzdělávání, k diseminaci výstupů činnosti pracovní pozice koordinátora Inkluze v ZŠ a k síťování ostatních aktérů ve výchově a vzdělávání v území. Cílem je prohlubování vzájemné spolupráce škol v území ORP Rokycany, která eliminuje nerovné přístupy ke vzdělání a pomáhá s řešením konkrétních situací školy, dítěte/žáka či rodiče. Platforma je tedy nositelem sdílení zkušeností a přenosu dobré praxe, vzájemné metodické podpory mezi školami v území, dále se mimo jiné aktivně s ostatními PS podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

Složení platformy ke dni jejího založení je následující:


Název platformy

Titul, jméno a příjmení člena

Subjekt

Funkce

Koordinátor inkluze na ZŠ

Mgr. Květuše Horáková

Základní škola J. V. Zbiroh, příspěvková organizace

člen

Bc., Mgr. Věra Zagorová

Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace

člen

Mgr. Hana Křejdlová

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

člen

Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D.

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace

člen

Mgr. Iveta Kostovová

Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany, příspěvková organizace

člen

Mgr. Jana Šopejstalová, DiS.

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

člen

Mgr. Lenka Klabačková

Město Rokycany

člen

Mgr. Martina Kasíková 

Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace

člen

Mgr. Radka Valachová Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace člen
Mgr. Věra Peterková Základní škola Strašice člen