Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a pregramotnosti. Součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti/pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého dítěte/žáka. PS se zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území.

PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

Seznam členů


Název pracovní skupiny

Titul, jméno a příjmení člena

Subjekt

Funkce

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Mgr. Lenka Helešicová

Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace

vedoucí

Mgr. Martina Václavovičová

Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace

člen

Mgr. Alena Nekulová

Základní škola Rokycany, Čechova 40

člen

Mgr. Renata Balejová

28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace

člen

Mgr. Květuše Horáková

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace

člen