Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Obsahem práce této pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Pracovní skupina se zabývá především přechody dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání. PS vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech dle zásad rovného přístupu ke vzdělání. PS dále superviduje  platformu Koordinátor Inkluze ZŠ, je zodpovědná za obsahové a věcné naplnění klíčové aktivity KA04 Implementace MAP, podaktivitu „Podpora hospitací a sdílení dobré praxe mezi pedagogy škol na podporu rovných příležitostí“.
PS se aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

Seznam členů


Název pracovní skupiny

Titul, jméno a příjmení člena

Subjekt

Funkce

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Mgr. Bc. Věra Zagorová

MŠ Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace

vedoucí

Bc. Alois Hájek

MŠ Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace

člen

Mgr. Iveta Kostovová

Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany, p.o

člen

Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D.

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace

člen

Mgr. Věra Huzinec Čiková

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, pracoviště Rokycany

člen

Mgr. Anna Burešová

Člověk v tísni, o.p.s.

člen