O projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II…

Seznam zapojených subjektů

Zástupci škol z SO ORP Rokycany - 27 zástupců z oblasti předškolního, základního vzdělávání (včetně ZUŠ)…