Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů, identifikace a doporučení jednotlivých finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit ……

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a pregramotnosti …

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a pregramotnosti …

PLATFORMA KOORDINÁTOR INKLUZE NA ZŠ

Cílem platformy je obsahové a věcné naplnění klíčové aktivity KA04 Implementace projektu s názvem „Platforma - Koordinátor Inkluze v ZŠ“. …

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Obsahem práce této pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol …

PLATFORMA KOORDINÁTOR INKLUZE NA ZŠ

Cílem platformy je obsahové a věcné naplnění klíčové aktivity KA04 Implementace projektu s názvem „Platforma - Koordinátor Inkluze v ZŠ“. …