Akční plán

 

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP II ORP Rokycany, subjektů Partnerství a Řídicího výboru a budou zahrnovat aktivity jednotlivých škol v území, aktivity spolupráce a projekty infrastruktury, které školy a školská zařízení a ostatní aktéři vzdělávání v území  SO ORP Rokycany plánují realizovat v konkrétním časovém údobí.