Analýza MAP

 

Analytická část mapuje problémové a prioritní oblasti vzdělávání v území a je základem pro společné plánování v partnerství. Analytická část zpracovaná v předchozím projektu MAP I bude po dobu trvání projektu MAP II 2x  aktualizována na základě nových dat a informací z území. Analytická část Místního akčního plánu zahrnuje tyto dílčí kroky:

  • vytvoření podkladů pro aktualizaci analytické části;
  • revize analýzy stavu a potřeb, SWOT3 analýz;
  • doplnění informace o potřebách investic ve školách;
  • aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrh řešení.